Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2020

Załącznik do Zarządzenia Nr 23 /2020 Wójta Gminy Korycin z dnia 1 lipca 2020 r.   Na podstawie art. 11, 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282) Wójt Gminy Korycin Ogłasza otwarty i konkurencyjny...

Kolonie letnie 2020

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników Zarząd Krajowy ul. Świętokrzyska 20/319, 00-002 Warszawa; tel./fax. 22 657-21-76; e-mail: sekretariat@zzcnmr.pl; www.zzcnmr.pl Kolonie Letnie 2020 Wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS,...

KOMUNIKAT w sprawie przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie informuje o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia i  stołówka szkolna jest nieczynna, w związku z czym dziecko/uczeń nie spożywa posiłków. Potrzeby dzieci...